Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình cơ điện
Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình điện tàu thủy
Sản xuất tủ bảng điện tàu thủy, công nghiệp, dân dụng
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Kinh doanh cáp tàu thủy, cáp công nghiệp, dân dụng
Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung cấp vật tư Công trình Chiếu sáng
Đối tác của các nhà sản xuất thiết bị điện lớn

Cáp tàu thuỷCáp 250V TTYC(S) của TMC Hàn Quốc

Cáp điện thoại cho tàu thủy 250V TTYC(S) của TMC Hàn Quốc

Cáp điện thoại cho tàu thủy 250V TTYC(S) của TMC Hàn Quốc

Giá: Liên hệ

Lượt xem : 0

Mua hàng

Thông tin chi tiết Cáp điện thoại cho tàu thủy 250V TTYC(S) của TMC Hàn Quốc

DANH MỤC CÁP ĐIỆN THOẠI CHO TÀU THỦY 250V TTYC(S) CỦA TMC HÀN QUỐC

STT TÊN ĐVT SL ĐƠN GIÁ
12.1 231.120 250V TTYC 0.75x1 P (2 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.2 231.121 250V TTYC 0.75x1 T (3 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.3 231.122 250V TTYC 0.75x2 P (4 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.4 231.123 250V TTYC 0.75x4 P (8 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.5 231.124 250V TTYC 0.75x7P(7 cặp 14 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.6 231.125 250V TTYCS 0.75x1 P (2 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.7 231.126 250V TTYCS 0.75x1T (3 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.8 231.127 250V TTYCS 0.75x4 P (8 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.9 231.128 250V TTYCS 0.75x7P (14 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.1 231.129 250V TTYCYS 0.75x1 P (2 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.11 231.130 250V TTYCYS 0.75x1Q (4 lõi xoắn) mét 1  Liên hệ 
12.12 231.131 250V TTYCS 0.75x1Q (4 lõi xoắn) mét 1  Liên hệ 
12.13 231.132 250V TTYCYS 0.75x4 P(4 cặp 8 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.14 231.133 250V TTYCS 0.75x4 P(4 cặp 8 lõi) mét 1  Liên hệ 
12.15 231.134 250V RG 10 - U mét 1  Liên hệ 
12.16 231.135 250V RG 10 - UY mét 1  Liên hệ 
12.17 231.136 250V RG 12 - UY mét 1  Liên hệ 
12.18 231.137 250V RG  - 8U mét 1  Liên hệ 
12.19 231.138 250V RG 12 - U mét 1  Liên hệ 
 

Sản phẩm cùng nhóm

Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á