Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình cơ điện
Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình điện tàu thủy
Sản xuất tủ bảng điện tàu thủy, công nghiệp, dân dụng
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Kinh doanh cáp tàu thủy, cáp công nghiệp, dân dụng
Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung cấp vật tư Công trình Chiếu sáng
Đối tác của các nhà sản xuất thiết bị điện lớn

Phụ kiện tủ điệnBiến dòng

Biến dòng

Biến dòng

Giá: Liên hệ

Lượt xem : 0

Mua hàng

Thông tin chi tiết Biến dòng

DANH MỤC CUNG CẤP BIẾN DÒNG BEW

STT Mã SP Tên vật tư ĐVT SL ĐƠN GIÁ
Biến dòng tròn hãng Bew cấp chính xác 1.0
1 1732.95 Biến dòng 50/5A tròn Cái 1 Liên hệ
2 1732.96 Biến dòng 75/5A tròn Cái 1 Liên hệ
3 1732.97 Biến dòng 100/5A tròn Cái 1 Liên hệ
4 1732.98 Biến dòng 150/5A tròn Cái 1 Liên hệ
5 1732.99 Biến dòng 200/5A tròn Cái 1 Liên hệ
6 1732.100 Biến dòng 300/5A tròn Cái 1 Liên hệ
7 1732.101 Biến dòng 400/5A tròn Cái 1 Liên hệ
8 1732.102 Biến dòng 500/5A tròn Cái 1 Liên hệ
9 1732.103 Biến dòng 600/5A tròn Cái 1 Liên hệ
10 1732.104 Biến dòng 800/5A tròn Cái 1 Liên hệ
11 1732.105 Biến dòng 1000/5A tròn Cái 1 Liên hệ
12 1732.106 Biến dòng 1200/5A tròn Cái 1 Liên hệ
13 1732.107 Biến dòng 1500/5A tròn Cái 1 Liên hệ
14 1732.108 Biến dòng 1600/5A tròn Cái 1 Liên hệ
15 1732.109 Biến dòng 2000/5A tròn Cái 1 Liên hệ
16 1732.110 Biến dòng 2500/5A tròn Cái 1 Liên hệ
17 1732.111 Biến dòng 3000/5A tròn Cái 1 Liên hệ

DANH MỤC CUNG CẤP BIẾN DÒNG EMIC

STT Mã SP Tên vật tư ĐVT SL ĐƠN GIÁ
Biến dòng tròn hãng EMIC
1 1732.95 Biến dòng 50/5A tròn Cái 1 Liên hệ
2 1732.96 Biến dòng 75/5A tròn Cái 1 Liên hệ
3 1732.97 Biến dòng 100/5A tròn Cái 1 Liên hệ
4 1732.98 Biến dòng 150/5A tròn Cái 1 Liên hệ
5 1732.99 Biến dòng 200/5A tròn Cái 1 Liên hệ
6 1732.100 Biến dòng 300/5A tròn Cái 1 Liên hệ
7 1732.101 Biến dòng 400/5A tròn Cái 1 Liên hệ
8 1732.102 Biến dòng 500/5A tròn Cái 1 Liên hệ
9 1732.103 Biến dòng 600/5A tròn Cái 1 Liên hệ
10 1732.104 Biến dòng 800/5A tròn Cái 1 Liên hệ
11 1732.105 Biến dòng 1000/5A tròn Cái 1 Liên hệ
12 1732.106 Biến dòng 1200/5A tròn Cái 1 Liên hệ
13 1732.107 Biến dòng 1500/5A tròn Cái 1 Liên hệ
14 1732.108 Biến dòng 1600/5A tròn Cái 1 Liên hệ
15 1732.109 Biến dòng 2000/5A tròn Cái 1 Liên hệ
16 1732.110 Biến dòng 2500/5A tròn Cái 1 Liên hệ
17 1732.111 Biến dòng 3000/5A tròn Cái 1 Liên hệ
 

Sản phẩm cùng nhóm

Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á