Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình cơ điện
Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình điện tàu thủy
Sản xuất tủ bảng điện tàu thủy, công nghiệp, dân dụng
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Kinh doanh cáp tàu thủy, cáp công nghiệp, dân dụng
Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung cấp vật tư Công trình Chiếu sáng
Đối tác của các nhà sản xuất thiết bị điện lớn

Phụ kiện tủ điệnCầu đấu

Cầu đấu

Cầu đấu

Giá: Liên hệ

Lượt xem : 0

Mua hàng

Thông tin chi tiết Cầu đấu

Related image

CẦU ĐẤU CỦA HÃNG SUNGHO HÀN QUỐC

STT MÃ HÀNG KÝ HIỆU SP TÊN HÀNG ĐVT SL Giá bán lẻ 
1 1721.1 YS FT010-10 Cầu đấu 10A/10  Cái 1 Liên hệ
2 1721.2 YS FT020-04 Cầu đấu 20A/4 Cái 1 Liên hệ
3 1721.3 YS FT020-06 Cầu đấu 20A/6 Cái 1 Liên hệ
4 1721.4 YS FT020-10 Cầu đấu 20A/10 Cái 1 Liên hê
5 1721.5 YS FT020-12 Cầu đấu 20A/12 Cái 1 Liên hệ
6 1721.6 YS FT020-15 Cầu đấu 20A/15 Cái 1 Liên hệ
7 1721.7 YS FT020-20 Cầu đấu 20A/20 Cái 1 Liên hệ
8 1721.8 YS FT030-04 Cầu đấu 30A/4 Cái 1 Liên hệ
9 1721.9 YS FT030-06 Cầu đấu 30A/6 Cái 1 Liên hệ
10 1721.10 YS FT030-10 Cầu đấu 30A/10 Cái 1 Liên hệ
11 1721.11 YS FT060-4 Cầu đấu 60A/4 Cái 1 Liên hệ
12 1721.12 YS FT100-04 Cầu đấu 100A/4 Cái 1 Liên hệ
13 1721.13 YS FT150-04 Cầu đấu 150A/4 Cái 1 Liên hệ
14 1721.14 YS FT200-04 Cầu đấu 200A/4 Cái 1 Liên hệ
15 1721.15 YS FT300-04 Cầu đấu 300A/4 Cái 1 Liên hệ
16 1721.16 YS FT400-04 Cầu đấu 400A/4 Cái 1 Liên hệ

CẦU ĐẤU CỦA HÃNG YONGSUNG HÀN QUỐC

STT MÃ HÀNG KÝ HIỆU SP TÊN HÀNG ĐVT  SL  ĐƠN GIÁ
1 1722.1 YS FT010-03 Cầu đấu 10A 3P Cái 1 Liên hệ
2 1722.2 YS FT015-06 Cầu đấu 15A 6P Cái 1 Liên hệ
3 1722.3 YS FT015-10 Cầu đấu 15A 10P Cái 1 Liên hệ
4 1722.4 YS FT020-03 Cầu đấu 20A 3P Cái 1 Liên hệ
5 1722.5 YS FT020-04 Cầu đấu 20A 4P Cái 1 Liên hệ
6 1722.6 YS FT020-06 Cầu đấu 20A 6P Cái 1 Liên hệ
7 1722.7 YS FT020-10 Cầu đấu 20A 10P Cái 1 Liên hệ
8 1722.8 YS FT020-12 Cầu đấu 20A 12P Cái 1 Liên hệ
9 1722.9 YS FT020-15 Cầu đấu 20A 15P Cái 1 Liên hệ
10 1722.10 YS FT020-20 Cầu đấu 20A 20P Cái 1 Liên hệ
11 1722.11 YS FT030-03 Cầu đấu 30A 3P Cái 1 Liên hệ
12 1722.12 YS FT030-04 Cầu đấu 30A 4P Cái 1 Liên hệ
13 1722.13 YS FT030-06 Cầu đấu 30A 6P Cái 1 Liên hệ
14 1722.14 YS FT030-10 Cầu đấu 30A 10P Cái 1 Liên hệ
15 1722.15 YS FT060-03 Cầu đấu 60A 3P Cái 1 Liên hệ
16 1722.16 YS FT060-04 Cầu đấu 60A 4P Cái 1 Liên hệ
17 1722.17 YS FT060-06 Cầu đấu 60A 6P Cái 1 Liên hệ
18 1722.18 YS FT100-03 Cầu đấu 100A 3P Cái 1 Liên hệ
19 1722.19 YS FT100-04 Cầu đấu 100A 4P Cái 1 Liên hệ
20 1722.20 YS FT150-03 Cầu đấu 150A 3P Cái 1 Liên hệ
21 1722.21 YS FT150-04 Cầu đấu 150A 4P Cái 1 Liên hệ
22 1722.22 YS FT200-03 Cầu đấu 200A 3P Cái 1 Liên hệ
23 1722.23 YS FT200-04 Cầu đấu 200A 4P Cái 1 Liên hệ
24 1722.24 YS FT300-03 Cầu đấu 300A 3P Cái 1 Liên hệ
25 1722.25 YS FT300-04 Cầu đấu 300A 4P Cái 1 Liên hệ
26 1722.26 YS FT400-03 Cầu đấu 400A 3P Cái 1 Liên hệ
27 1722.27 YS FT400-04 Cầu đấu 400A 4P Cái 1 Liên hệ
28 1722.28 YS FT500-03 Cầu đấu 500A 3P Cái 1 Liên hệ
29 1722.29 YS FT500-04 Cầu đấu 500A 4P Cái 1 Liên hệ
30 1722.30 YS FT600-03 Cầu đấu 600A 3P Cái 1 Liên hệ
31 1722.31 YS FT600-04 Cầu đấu 600A 4P Cái 1 Liên hệ

CẦU ĐẤU CỦA HÃNG HANYONG HÀN QUỐC

STT MÃ HÀNG KÝ HIỆU SP TÊN HÀNG ĐVT  SL   ĐƠN GIÁ 
1 1723.1 HYT-1010 Cầu đấu 10A 10P Cái 1 Liên hệ
2 1723.2 HYT-203 Cầu đấu 20A 3P Cái 1 Liên hệ
3 1723.3 HYT-204 Cầu đấu 20A 4P Cái 1 Liên hệ
4 1723.4 HYT-206 Cầu đấu 20A 6P Cái 1 Liên hệ
5 1723.5 HYT-2010 Cầu đấu 20A 10P Cái 1 Liên hệ
6 1723.6 HYT-2012 Cầu đấu 20A 12P Cái 1 Liên hệ
7 1723.7 HYT-2015 Cầu đấu 20A 15P Cái 1 Liên hệ
8 1723.8 HYT-2020 Cầu đấu 20A 20P Cái 1 Liên hệ
9 1723.9 HYT-303 Cầu đấu 30A 3P Cái 1 Liên hệ
10 1723.10 HYT-304 Cầu đấu 30A 4P Cái 1 Liên hệ
11 1723.11 HYT-306 Cầu đấu 30A 6P Cái 1 Liên hệ
12 1723.12 HYT-3010 Cầu đấu 30A 10P Cái 1 Liên hệ
13 1723.13 HYT-603 Cầu đấu 60A 3P Cái 1 Liên hệ
14 1723.14 HYT-604 Cầu đấu 60A 4P Cái 1 Liên hệ
15 1723.15 HYT-1003 Cầu đấu 100A 3P Cái 1 Liên hệ
16 1723.16 HYT-1004 Cầu đấu 100A 4P Cái 1 Liên hệ
17 1723.17 HYT-1503 Cầu đấu 150A 3P Cái 1 Liên hệ
18 1723.18 HYT-1504 Cầu đấu 150A 4P Cái 1 Liên hệ
19 1723.19 HYT-2003 Cầu đấu 200A 3P Cái 1 Liên hệ
20 1723.20 HYT-2004 Cầu đấu 200A 4P Cái 1 Liên hệ
21 1723.21 HYT-3003 Cầu đấu 300A 3P Cái 1 Liên hệ
22 1723.22 HYT-3004 Cầu đấu 300A 4P Cái 1 Liên hệ
23 1723.23 HYT-4003 Cầu đấu 400A 3P Cái 1 Liên hệ
24 1723.24 HYT-4004 Cầu đấu 400A 4P Cái 1 Liên hệ
25 1723.25 HYT-5003 Cầu đấu 500A 3P Cái 1 Liên hệ
26 1723.26 HYT-5004 Cầu đấu 500A 4P Cái 1 Liên hệ

CẦU ĐẤU NHỰA CỦA TRUNG QUỐC

STT MÃ HÀNG KÝ HIỆU SP TÊN HÀNG ĐVT SL Đơn giá
1 1724.1 CD3A/12 Cầu đấu nhựa 3A Cái 1 Liên hệ
2 1724.2 CD5A/12 Cầu đấu nhựa 5A Cái 1 Liên hệ
3 1724.3 CD10A/12 Cầu đấu nhựa 10A Cái 1 Liên hệ
4 1724.4 CD15A/12 Cầu đấu nhựa 15A Cái 1 Liên hệ
5 1724.5 CD20A/12 Cầu đấu nhựa 20A Cái 1 Liên hệ
6 1724.6 CD30A/12 Cầu đấu nhựa 30A Cái 1 Liên hệ
7 1724.7 CD60A/12 Cầu đấu nhựa 60A Cái 1 Liên hệ
8 1724.8 CD80A/12 Cầu đấu nhựa 80A Cái 1 Liên hệ

 

 

Sản phẩm cùng nhóm

Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á