Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình cơ điện
Tư vấn Thiết kế - Thi Công công trình điện tàu thủy
Sản xuất tủ bảng điện tàu thủy, công nghiệp, dân dụng
Kinh doanh vật tư, thiết bị điện
Kinh doanh cáp tàu thủy, cáp công nghiệp, dân dụng
Tư vấn - Thiết kế - Thi công - Cung cấp vật tư Công trình Chiếu sáng
Đối tác của các nhà sản xuất thiết bị điện lớn

Phụ kiện tủ điệnĐồng hồ A, V, W, Hz

Đồng hồ A, V, W, Hz

Đồng hồ A, V, W, Hz

Giá: Liên hệ

Lượt xem : 0

Mua hàng

Thông tin chi tiết Đồng hồ A, V, W, Hz

ĐỒNG HỒ ĐIỆN HÃNG BEW 

STT Mã SP Tên vật tư ĐVT SL  ĐƠN GIÁ
Đồng hồ AC loại vuông KT 96x 96 hãng Bew
1 1732.1 Đồng hồ BE96 A50 Cái 1 Liên hệ
2 1732.2 Đồng hồ BE96 A100 Cái 1 Liên hệ
3 1732.3 Đồng hồ BE96 A150 Cái 1 Liên hệ
4 1732.4 Đồng hồ BE96 A200 Cái 1 Liên hệ
5 1732.5 Đồng hồ BE96 A250 Cái 1 Liên hệ
6 1732.6 Đồng hồ BE96 A300 Cái 1 Liên hệ
7 1732.7 Đồng hồ BE96 A400 Cái 1 Liên hệ
8 1732.8 Đồng hồ BE96 A500 Cái 1 Liên hệ
9 1732.9 Đồng hồ BE96 A600 Cái 1 Liên hệ
10 1732.10 Đồng hồ BE96 A800 Cái 1 Liên hệ
11 1732.11 Đồng hồ BE96 A1000 Cái 1 Liên hệ
12 1732.12 Đồng hồ BE96 A1200 Cái 1 Liên hệ
13 1732.13 Đồng hồ BE96 A2000 Cái 1 Liên hệ
14 1732.14 Đồng hồ BE96 A2500 Cái 1 Liên hệ
15 1732.15 Đồng hồ BE96 A3000 Cái 1 Liên hệ
16 1732.16 Đồng hồ BE96 A4000 Cái 1 Liên hệ
17 1732.17 Đồng hồ BE96 V300 Cái 1 Liên hệ
18 1732.18 Đồng hồ BE96 V500 Cái 1 Liên hệ
19 1732.19 Đồng hồ BE96 hệ số công suất  COS φ,  Cái 1 Liên hệ
20 1732.20 Đồng hồ BE96 HZ45-55/220V Cái 1 Liên hệ
21 1732.21 Đồng hồ BE96 HZ55-65/220V Cái 1 Liên hệ
22 1732.22 Đồng hồ BE96 HZ45-55/380V Cái 1 Liên hệ
23 1732.23 Đồng hồ BE96 HZ55-65/380V Cái 1 Liên hệ
24 1732.24 Đồng hồ BE96 (0-30)KW/220V Cái 1 Liên hệ
25 1732.25 Đồng hồ BE96 (0-50) KW/220V Cái 1 Liên hệ
26 1732.26 Đồng hồ BE96 (0-75)KW/220V Cái 1 Liên hệ
27 1732.27 Đồng hồ BE96 (0-100)KW/220V Cái 1 Liên hệ
28 1732.28 Đồng hồ BE96 (0-150)KW/220V Cái 1 Liên hệ
29 1732.29 Đồng hồ BE96 (0-250)KW/220V Cái 1 Liên hệ
30 1732.30 Đồng hồ BE96 (0-200)KW/220V Cái 1 Liên hệ
31 1732.31 Đồng hồ BE96 (0-250)KW/220V Cái 1 Liên hệ
32 1732.32 Đồng hồ BE96 (0-300)KW/220V Cái 1 Liên hệ
33 1732.33 Đồng hồ BE96 (0-350)KW/220V Cái 1 Liên hệ
34 1732.34 Đồng hồ BE 96 (0-400)KW/220V Cái 1 Liên hệ
35 1732.35 Đồng hồ BE96 (0-30)KW/380V Cái 1 Liên hệ
36 1732.36 Đồng hồ BE96 (0-50) KW/380V Cái 1 Liên hệ
37 1732.37 Đồng hồ BE96 (0-75)KW/380V Cái 1 Liên hệ
38 1732.38 Đồng hồ BE96 (0-100)KW/380V Cái 1 Liên hệ
39 1732.39 Đồng hồ BE96 (0-150)KW/380V Cái 1 Liên hệ
40 1732.40 Đồng hồ BE96 (0-250)KW/380V Cái 1 Liên hệ
41 1732.41 Đồng hồ BE96 (0-200)KW/380V Cái 1 Liên hệ
42 1732.42 Đồng hồ BE96 (0-250)KW/380V Cái 1 Liên hệ
43 1732.43 Đồng hồ BE96 (0-300)KW/380V Cái 1 Liên hệ
44 1732.44 Đồng hồ BE96 (0-350)KW/380V Cái 1 Liên hệ
45 1732.45 Đồng hồ BE 96 (0-400)KW/380V Cái 1 Liên hệ
46 1732.46 Đồng hồ báo động Megaom loại vuông chạy điện áp 220-380v-50Hz KT 96x96 Cái 1 Liên hệ
47 1732.47 Đồng hồ hòa đồng bộ LED KT96x96 Cái 1 Liên hệ
Đồng hồ AC loại vuông KT 80x 80 hãng Bew
1 1732.49 Đồng hồ BP80 A50 Cái 1 Liên hệ
2 1732.50 Đồng hồ BP80 A100 Cái 1 Liên hệ
3 1732.51 Đồng hồ BP80 A150 Cái 1 Liên hệ
4 1732.52 Đồng hồ BP80 A200 Cái 1 Liên hệ
5 1732.53 Đồng hồ BP80 A250 Cái 1 Liên hệ
6 1732.54 Đồng hồ BP80 A300 Cái 1 Liên hệ
7 1732.55 Đồng hồ BP80 A400 Cái 1 Liên hệ
8 1732.56 Đồng hồ BP80 A500 Cái 1 Liên hệ
9 1732.57 Đồng hồ BP80 A600 Cái 1 Liên hệ
10 1732.58 Đồng hồ BP80 A800 Cái 1 Liên hệ
11 1732.59 Đồng hồ BP80 A1000 Cái 1 Liên hệ
12 1732.60 Đồng hồ BP80 A1200 Cái 1 Liên hệ
13 1732.61 Đồng hồ BP80 A2000 Cái 1 Liên hệ
14 1732.62 Đồng hồ BP80 A2500 Cái 1 Liên hệ
15 1732.63 Đồng hồ BP80 A3000 Cái 1 Liên hệ
16 1732.64 Đồng hồ BP80 A4000 Cái 1 Liên hệ
17 1732.65 Đồng hồ BP80 V300 Cái 1 Liên hệ
18 1732.66 Đồng hồ BP80 V500 Cái 1 Liên hệ
19 1732.67 Đồng hồ BP80 HZ45-55/220V Cái 1 Liên hệ
20 1732.68 Đồng hồ BP80 HZ55-65/220V Cái 1 Liên hệ
21 1732.69 Đồng hồ BP80 HZ45-55/380V Cái 1 Liên hệ
22 1732.70 Đồng hồ BP80 HZ55-65/380V Cái 1 Liên hệ
Đồng hồ AC loại vuông KT 72x 72 hãng Bew
1 1732.72 Đồng hồ BE72 A50 Cái 1 Liên hệ
2 1732.73 Đồng hồ BE72 A100 Cái 1 Liên hệ
3 1732.74 Đồng hồ BE72 A150 Cái 1 Liên hệ
4 1732.75 Đồng hồ BE72 A200 Cái 1 Liên hệ
5 1732.76 Đồng hồ BE72 A250 Cái 1 Liên hệ
6 1732.77 Đồng hồ BE72 A300 Cái 1 Liên hệ
7 1732.78 Đồng hồ BE72 A400 Cái 1 Liên hệ
8 1732.79 Đồng hồ BE72 A500 Cái 1 Liên hệ
9 1732.80 Đồng hồ BE72 A600 Cái 1 Liên hệ
10 1732.81 Đồng hồ BE72 A800 Cái 1 Liên hệ
11 1732.82 Đồng hồ BE72 A1000 Cái 1 Liên hệ
12 1732.83 Đồng hồ BE72 A1200 Cái 1 Liên hệ
13 1732.84 Đồng hồ BE72 A2000 Cái 1 Liên hệ
14 1732.85 Đồng hồ BE72 A2500 Cái 1 Liên hệ
15 1732.86 Đồng hồ BE72 A3000 Cái 1 Liên hệ
16 1732.87 Đồng hồ BE72 A4000 Cái 1 Liên hệ
17 1732.88 Đồng hồ BE72 V300 Cái 1 Liên hệ
18 1732.89 Đồng hồ BE72 V500 Cái 1 Liên hệ
19 1732.90 Đồng hồ BE72 HZ45-55/220V Cái 1 Liên hệ
20 1732.91 Đồng hồ BE72 HZ55-65/220V Cái 1 Liên hệ
21 1732.92 Đồng hồ BE72 HZ45-55/380V Cái 1 Liên hệ
22 1732.93 Đồng hồ BE72 HZ55-65/380V Cái 1 Liên hệ

ĐỒNG HỒ EMIC

STT MÃ SP TÊN HÀNG HÓA ĐVT SL ĐƠN GIÁ
ĐỒNG HỒ VOL, AMPE CÁC LOẠI (CCX: 1,5;2,5)
1 1735.28 Đồng hồ Vol các loại DT96 Cái 1 Liên hệ
2 1735.29 Đồng hồ KV DT96 Cái 1 Liên hệ
3 1735.30 Đồng hồ Ampe các loại DT96 Cái 1 Liên hệ
4 1735.31 Đồng hồ KA các loại DT96 Cái 1 Liên hệ
5 1735.32 Đồng hồ Vol các loại VA01 Cái 1 Liên hệ
6 1735.33 Đồng hồ KV các loại VA01 Cái 1 Liên hệ
7 1735.34 Đồng hồ Ampe các loại VA01 Cái 1 Liên hệ
8 1735.35 Đồng hồ Ampe các loại VA96 CCX 1,5 Cái 1 Liên hệ
9 1735.36 Đồng hồ KA các loại VA01 Cái 1 Liên hệ

ĐỒNG HỒ LS

STT Mã SP Tên vật tư ĐVT SL  ĐƠN GIÁ
1 LS110 - 150/5A Đồng hồ LS110 150/5A Cái 1 Liên hệ
1 LS110A200-5A Đồng hồ LS110 200/5A Cái 1 Liên hệ
2 LS110 - 250/5A Đồng hồ LS110 250/5A Cái 1 Liên hệ
3 LS110 - 350/5A Đồng hồ LS110 350/5A Cái 1 Liên hệ
4 LS110 - 600/5A Đồng hồ LS110 600/5A Cái 1 Liên hệ
5 LS110 - 800/5A Đồng hồ LS110 800/5A Cái 1 Liên hệ
6 LS110 KW (0-50) Đồng hồ LS110 KW (0-50)/380V Cái 1 Liên hệ
7 LS110 KW (0-50) Đồng hồ LS110 KW (0-75) Cái 1 Liên hệ
8 LS110 KW (-20-0-200) Đồng hồ LS110 KW (-20-0-200) Cái 1 Liên hệ
9 LS110 KW (-20-0-350) Đồng hồ LS110 KW (-20-0-350)/380V Cái 1 Liên hệ
10 LS110 KW (-20-0-75) Đồng hồ LS110 KW (-20-0-75) Cái 1 Liên hệ
11 LS110KW(25-0-25) Đồng hồ LS110 KW (25-0-25) Cái 1 Liên hệ
12 LS110 KW (-50-0-500) Đồng hồ LS110 KW (-50-0-500) Cái 1 Liên hệ
 

Sản phẩm cùng nhóm

Thiết bị điện cao cấp Legrand - Bticino - Giá tốt nhất tại Siêu thị Điện - Ánh sáng Âu Á